foto, film en geschiedenis van Nuth vroeger

vrijdag 26 november 2010

2. ET BEGOS MIT ENNE TROWRINGK.

0p 1 januari van 1982 is de gemeinte Awsteroa op dn elter van dn Heilige Vuuroetgangk geofferd: sjoalvergruuting.0nzinnig mènt dn ejne, zinneg mènt dn angere.
Meh, woerom sjuus dát dörpke es insege gemeinte geneump? Woerom oach neet al diej angere diej doew et leave mooste loate?
Antwoerd: omdat miene groeetvader van Awsteroa noa Nuth woar gekomme en doa zoee watter zoch gevonge haw: zien harmenie, zien betrekking es ongerwiezer, en...... zien Anna oet Genhèl.
Woar e neet noa Nuth gekomme, da vongt gr neet op dae graafsjtein, vuuraan op et kirkef, onger dae bekans e-ne mieeter dieke boam:
Anna Barbara Martens   * 12 - 1 - 1862
+  1 - 4 - 1936
Leo Jan Crijns             * 11 - 3 - 1861
+ 18 - 1 - 1944
En went gr wèt, dat in miene trowringk gegraveerd sjteit:

J. L. C - A. B. M.       1894,

da geit biej uch e leegske brenne: sjuus, miene trowringk woar dae van miene opa Leo Crijns. Allein hawwe ze in 1894 de vuurlettesj verwisseld.

Ich dingk dat dat doew waal dekker gebuurd is, i 1945, et letste jaor van dn oarlog, want doew woare boave de toeenbangk wieeneg dinger te kriege.
Meh, getrowd woerd toch, taenge de klippe van de hèl en de sjtangketsels van et vagevuur, want vr woare bevrijd, hawwe weer mood en mien leefste woar Poolse en die moos hollese waere.
Woe trowring te hoale? Dr woar ein diej hoip: tant Lieske. Die gow b1ötsj zag:
" Doe bès et owdste kleikindj, doe kries ze". Ze? Joa, vr kreege omaas ringk oach !

Wat zow dizze ringk veul weite te vertelle van Nuth, Voasje, Haelder en al diej anger plaatse woe opa em haet gedraage. Netuurlek neet van de joare vuur hun trowwe. Wat ich doavan weit höb ich verteld gekriege.
Eigelek höbbe vier es kinger, en nog lang denoa, noeets opa en oma gezag: et hoosj altied pap-en-mam-va-Voasje. Meh dat vertèl ich laater.
Wiej owd woar ich, wiej ìch "op et bergske" in Nuth nonk Driekes Criens oet Awsteroa -enne broor va opa- mit eine van zien jonge uuver de klarrenet en un piccelofluit hoert kalle? Die looge op de sjoeen, ron, gelagkde toafel.
Doa zoog ich vuur et ieesj e sjtèl castanjêtte op un partetuur en get mezìekblaar ligke.
Dat woar in de gow-kaamer, woe et zoee muf roeek en zoee duuster woar. Et kechelke woar doa noeets aan en sjwintesj sjtonge doa de bloome op de roete went et vroert. Doa sjtong oach de glaazekas mit dìnger die bow noeets vuur dn daag koome: et servies, de laepele en versjètte, 'in pepier gedrieed
en mit enne vaam bie jei gehowte. Die koome droet mit de kirmesse.
Wiej owd woar ich, wiej ich doa sjmiddes aan taofel naef Zef Martes zien botteramme zoog opaete en ich doa dae angere naef Math Criens es enne wervelwindj in en oet zoog sjtoeve? En wiej owd, wie ze verhoesde noa et boerderieke van Brand ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten